Náš tým

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M., LL.M. 

hlavní partner, advokát a rozhodce

Zkušený advokát a rozhodce, který se zaměřuje na oblasti korporátního práva, ochrany práv akcionářů, rozhodčí řízení a sportovní právo. Kromě advokacie vykonává rovněž funkci rozhodce. Pravidelně publikuje v odborných médiích a věnuje přednáškové činnosti. Vyjadřuje stanoviska a posudky ke kauzám se zásadním celospolečenským významem a dopadem. Je autorem desítek odborných textů a analýz na téma domácí i mezinárodní arbitráže, obchodního a sportovního práva.


Mgr. Jan Hrabec
Mgr. Jan Hrabec

Mgr. Jan Hrabec

partner, vedoucí advokát a rozhodce

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2013 je zapsán jako advokát v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Jan Hrabec je aktivně činný jako rozhodce. Ve své odborné advokátní praxi se specializuje především na oblast smluvního práva, odpovědnosti za škodu, bezdůvodného obohacení, a práva rozhodčího, exekučního a insolvenčního řízení. Jan Hrabec se stal partnerem advokátní kanceláře v únoru 2020.


JUDr. Ladislav Jouza
JUDr. Ladislav Jouza

JUDr. Ladislav Jouza

spolupracující advokát

Advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva. Legislativně se podílel na všech zásadních novelách pracovněprávních předpisů. Úzkou spolupráci s AK LISSE HRABEC zahájil v roce 2018. Rád Vám poradí v oblasti pracovního práva.


Ing. Pavel Marinič, Ph.D. MBA
Ing. Pavel Marinič, Ph.D. MBA

Ing. Pavel Marinič, Ph.D. MBA

znalec a konzultant

Absolvoval VŠE v Praze a postgraduální studium na Právnické fakultě UK, dále absolvoval studium v mezinárodním programu evropský management na Europäische Wirtschaftshochschule v Berlíne. S advokátní kanceláří LISSE HRABEC spolupracuje na projektech oceňování hodnoty závodu, obchodního podílu či akcií, poradenství ve věcech managementu a výkonu činnosti statutárních orgánů obchodních korporací, finanční analýzy a controllingu, měření finanční výkonnosti závodu. 


Mgr. Barbora Vrajíková
Mgr. Barbora Vrajíková

Mgr. Barbora Vrajíková

advokátní koncipientka

Úspěšně absolvovala magisterský studijní program právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2017 je zapsaná jako advokátní koncipientka v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou. Zaměřuje se na právo obchodních společností, daňové právo, insolvenční právo a rozhodčí řízení. Barbora Vrajíková mluví plynně česky a anglicky.


Ing. Mgr. Jiří Drahorád
Ing. Mgr. Jiří Drahorád
Mgr. David Linhart
Mgr. David Linhart

Ing. Mgr. Jiří Drahorád

advokátní koncipient

V roce 2021 úspěšně absolvoval magisterský studijní program právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a o rok později úspěšně dokončil studium oboru Lesní inženýrství na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské Univerzity, kde již dříve absolvoval bakalářský studijní program Provoz a řízení myslivosti. Od roku 2021 je zároveň zapsán jako advokátní koncipient v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou. Zaměřuje se na právo obchodních korporací a právo životního prostředí. Ve volném čase se věnuje myslivosti a hraje fotbal. Hovoří česky, anglicky a německy.Mgr. David Linhart 

advokátní koncipient

V roce 2024 úspěšně absolvoval magisterský studijní program právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a získal titul Mgr. (magistr v oboru právo a právní věda). Jeho pečlivý a důkladný přístup k práci, spolu s jeho schopností najít kreativní řešení pro složité právní problémy, ho staví do pozice vynikajícího profesionála již na začátku kariéry. Zaměřuje se na právo obchodních korporací a občanské právo.

Bc. Veronika Kubičková
Bc. Veronika Kubičková

Bc. Veronika Kubičková

office managerka

Vystudovala Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitře. V advokátní kanceláři LISSE HRABEC má na starosti vedení veškeré administrativy kanceláře, správu spisové agendy, koordinaci aktivit mezi klienty a jednotlivými advokáty a vyřizování klientských požadavků směrem k advokátům a dalším spolupracovníkům kanceláře. Hovoří plynně česky, slovensky, anglicky a italsky.

Potřebujete poradit?