Náš tým

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA
JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

JUDr. Luděk Lisse, PhD. LL.M. MPA

hlavní partner, advokát a rozhodce

Zkušený advokát a rozhodce, který se zaměřuje na oblasti korporátního práva, správy pohledávek, ochrany práv akcionářů, rozhodčí řízení a sportovní právo. Kromě advokacie vykonává rovněž funkci rozhodce Rozhodčího soudu při IAL. Pravidelně publikuje v odborných médiích a věnuje přednáškové činnosti. Vyjadřuje stanoviska a posudky ke kauzám se zásadním celospolečenským významem a dopadem. Je autorem desítek odborných textů a analýz na téma domácí i mezinárodní arbitráže, obchodního a sportovního práva.

Mgr. Jan Hrabec
Mgr. Jan Hrabec

Mgr. Jan Hrabec

partner, vedoucí advokát a rozhodce

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2013 je zapsán jako advokát v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Jan Hrabec je zapsán na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Institute of Arbitration Law, se sídlem v Bratislavě. Ve své odborné advokátní praxi se specializuje především na oblast smluvního práva, odpovědnosti za škodu, bezdůvodného obohacení, a práva rozhodčího, exekučního a insolvenčního řízení. Jan Hrabec se stal partnerem advokátní kanceláře v únoru 2020.

Mgr. Ondřej Řezanina
Mgr. Ondřej Řezanina

Mgr. Ondřej Řezanina 

advokátní koncipient 

Úspěšně absolvovala magisterský studijní program na Masarykově Univerzitě v Brně. Ve své odborné advokátní praxi se specializuje především na oblast nemovitostního a trestního práva. Mluví plynně anglicky.

JUDr. Ladislav Jouza
JUDr. Ladislav Jouza

JUDr. Ladislav Jouza

spolupracující advokát

Advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva. Legislativně se podílel na všech zásadních novelách pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce, včetně předpisů o zaměstnanosti a o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. JUDr. Jouza má širokou publikační a pedagogickou činnost v oblasti pracovního práva a personální práce. JUDr. Ladislav Jouza je od ukončení studia na Právnické fakultě UK až do současnosti profesionálně činný především na úseku pracovního práva. Úzkou spolupráci s AK LISSE HRABEC zahájil v roce 2020.

Ing. Pavel Marinič, Ph.D. MBA
Ing. Pavel Marinič, Ph.D. MBA

Ing. Pavel Marinič, Ph.D. MBA

znalec a konzultant

Absolvoval VŠE v Praze a postgraduální studium na Právnické fakultě UK, dále absolvoval studium v mezinárodním programu evropský management na Europäische Wirtschaftshochschule v Berlíne. Má dlouholetou praxi na vrcholových pozicích managementu doma i v zahraničí. Je specialistou v oblasti finančního managementu podniku a finanční analýzy a controllingu. Je autorem a spoluautorem monografii a mnoha odborných článků v domácích i zahraničních periodikách. S advokátní kanceláří LISSE HRABEC spolupracuje na projektech oceňování hodnoty závodu, obchodního podílu či akcií, poradenství ve věcech managementu a výkonu činnosti statutárních orgánů obchodních korporací, finanční analýzy a controllingu, měření finanční výkonnosti závodu. 

Mgr. Barbora Vrajíková
Mgr. Barbora Vrajíková

Mgr. Barbora Vrajíková

advokátní koncipientka

Úspěšně absolvovala magisterský studijní program právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2017 je zapsaná jako advokátní koncipientka v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou. Zaměřuje se na právo obchodních společností, daňové právo, insolvenční právo a rozhodčí řízení. Barbora Vrajíková mluví plynně česky a anglicky.

Bc. Veronika Kubičková
Bc. Veronika Kubičková

Bc. Veronika Kubičková

office managerka

Vystudovala Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitře. V advokátní kanceláři LISSE HRABEC má na starosti vedení veškeré administrativy kanceláře, správu spisové agendy, koordinaci aktivit mezi klienty a jednotlivými advokáty a vyřizování klientských požadavků směrem k advokátům a dalším spolupracovníkům kanceláře. Hovoří plynně česky, slovensky, anglicky a italsky.

Mgr. Lucie Koutníková
Mgr. Lucie Koutníková

Mgr. Lucie Koutníková

advokátní koncipientka 

Úspěšně absolvovala Právnickou fakultu v Olomouci. Od roku 2021 je zapsaná jako advokátní koncipientka v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou. Zaměřuje se na právo obchodních společností a smluvní právo. Ve volném čase se věnuje hudbě a cvičí jógu. Hovoří česky, anglicky a německy. 

Newsletter - přihlaste se k odběru