Nemovitosti

Poskytujeme profesionální služby v oblasti převodů a nájmů bytů

Rádi Vám pomůžeme s převodem nemovitosti, sepisujeme smlouvy kupní či darovací o převodu bytových i nebytových jednotek, pozemků, pozemků se stavbami, smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a dohody o zrušení věcných břemen. V souvislosti s přípravou smluv připravujeme běžně i návrhy do katastru nemovitostí a v případě zájmu klienta jej zastupujeme i v řízení před katastrálním úřadem.


S čím Vám můžeme pomoci?

Právní služby v oblasti nemovitostí poskytujeme především v souvislosti s

 • převody nemovitostí na základě kupních a darovacích smluv
 • advokátní úschova kupní ceny a listin
 • smlouvy o nájmu a podnájmu,
 • provádíme také analýzy právních vad nemovitostí a další související služby.
 • Věcná břemena a právní vztahy
 • darováním a děděním nemovitostí
 • znaleckou činností v oblastech odhadů cen nemovitostí a věcných břemen
 • zastupováním před katastrálními úřady
 • se službami pro bytová družstva a SVJ
 • správou nemovitostí a odpovědností jejich správců.


Zpracováváme dále např. smlouvy o vypořádání spoluvlastnictví, kdy jeden či více spoluvlastníků již nechtějí vlastnit svůj podíl na nemovitosti. Řešíme i netypické, komplikované případy. Sepisujeme smlouvy o výstavbě nemovitostí atd.

Právní poradenství zajišťujeme také v souvislosti s jednáním před katastrálními a jinými úřady, při přípravě dokumentů při vymezování jednotek, jejich převodů do osobního vlastnictví a vzniku společenství vlastníků jednotek či bytových družstev.

Pokud máte jakýkoliv právní problém řešte jej rychle a neodkládejte jej na později, neboť tím můžete výrazně zhoršit Vaši právní pozici. Neváhejte se na Vás obrátit, pracujeme pečlivě a na Vaše požadavky reagujeme bez zbytečného odkladu. 

  Napište nám