Nemovitostní právo

Máme dlouholeté zkušenosti s právem nemovitostním a realitním.

Sepisujeme smlouvy kupní, darovací, směnné - o převodu pozemků, pozemků se stavbami, bytových jednotek, smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a dohody o zrušení věcných břemen. Sepisujeme dále např. smlouvy o vypořádání spoluvlastnictví, kdy jeden či více spoluvlastníků již nechtějí vlastnit svůj podíl na nemovitosti. Řešíme i netypické, komplikované případy.

Sepisujeme smlouvy o výstavbě nemovitostí atd. V souvislosti s přípravou smluv připravujeme běžně i návrhy do katastru nemovitostí a v případě zájmu klienta jej zastupujeme i v řízení před katastrálním úřadem.

Právní služby v oblasti nemovitostí poskytujeme především v souvislosti s transakcemi nemovitostí:

 • převody nemovitostí na základě kupních a darovacích smluv, 
 • smluv o převodu jednotek,
 • jejich nájmy a podnájmy, 
 • provádíme také analýzy právních vad nemovitostí a další související služby.

Právní poradenství zajišťuje advokátní kancelář také v souvislosti s jednáním před katastrálními a jinými úřady, při přípravě dokumentů při vymezování jednotek, jejich převodů do osobního vlastnictví a vzniku společenství vlastníků jednotek či bytových družstev. Advokátní kancelář LISSE HRABEC poskytuje rovněž právní služby v souvislosti se správou nemovitostí. 

Advokátní služby v oblasti nemovitostí

 • Kupní smlouvy a advokátní úschova kupní ceny
 • Nájemní smlouvy a související služby
 • Věcná břemena a právní vztahy
 • Darovací smlouvy
 • Znalecká činnost v oblastech odhadů cen nemovitostí a věcných břemen 
 • Zastupování před katastrálními úřady
 • Bytová družstva a SVJ
 • Správa nemovitostí a odpovědnost správců

Mgr. Jan Hrabec


Máte dotaz ohledně nemovitostního práva? 

Newsletter - přihlaste se k odběru