Občanské právo

Advokátní služby v oblasti občanského práva a soukromoprávních vztahů.

Občanské právo je základem celého soukromého práva, včetně práva obchodního. Po přijetí nové rekodifikace českého soukromého práva provedené zákonem č. 89/2012 Sb. kterým byla přijat nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, je z hlediska klienta obzvláště důležité, aby advokátní kancelář znala novou právní úpravu dokonale. Tento požadavek advokáti LISSE HRABEC splňují a poskytují i v oblasti nového občanského zákoníku právní služby nadstandardní úrovně.

Advokátní služby v oblasti občanského práva

  • zajištění závazků, vymáhání a správa pohledávek
  • vypracování všech občanskoprávních smluv, žalob či jiných podání
  • veškerá právní agenda týkající se nemovitostí
  • zastupování před soudy
  • zastupování před rozhodci
  • rodinné a dědické právo
  • právní služby týkající se závazkově právních vztahů a sepisování smluv
  • služby související s náhradou škody

Mgr. Barbora Vrajíková


Máte dotaz ohledně občanského práva?

Reference

Seznamte se s referencemi našich klientů.

Gabriel Staněk, LL.M.

Jednatel / Equila, s.r.o.

„Se službami Advokátní kanceláře LISSE HRABEC jsem jednoznačně spokojený. Velkou část poradenství vyřídíme okamžitě po telefonu.“

Ing. Adolf Bradáč

Jednatel / Auri, energy & property s.r.o.

„Díky dlouholeté praxi a vysoké erudici právníků Advokátní kanceláře LISSE HRABEC máme zaručen ten nejkvalitnější právní servis.“

Ing. Rudolf Loskot, LL.M. MBA

Jednatel / LOSL, s.r.o.

„S právními službami Advokátní kanceláře LISSE HRABEC jsem byl mnohokrát velice spokojen, neboť jsou jednoznačně nadstandardní a na vysoké odborné úrovni.“

René Slapnička, MBL, Dr. h. c.

Předseda představenstva / Czech Finance, a.s.

„Advokátní kancelář LISSE HRABEC nás zastupuje v oblastech, které vyžadují profesionální přístup v oblasti korporátního práva.“

Newsletter - přihlaste se k odběru