Obchodní právo

Obchodní právo a fungování obchodních korporací je naší hlavní činností.

Obchodněprávní agenda tvoří jeden z hlavních pilířů advokátní kanceláře LISSE HRABEC. Po přijetí nové rekodifikace českého obchodního práva provedené zákonem č. 90/2012 Sb. kterým byla přijat nový zákon o obchodních korporacích, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, je z hlediska klienta obzvláště důležité, aby advokátní kancelář znala novou právní úpravu dokonale. 

Tento požadavek advokáti LISSE HRABEC excelentně naplňují a poskytují i v oblasti obchodního práva právní služby nadstandardní úrovně.

Při poskytování právních služeb klademe důraz na jejich komplexnost a zároveň úzkou spolupráci s klienty, což nám umožňuje v rámci právního řešení zohlednit i specifické potřeby klienta. Na druhou stranu však poskytujeme i právní konzultace ad hoc.

Korporátní právo

Běžnou službou je kompletní servis při založení, změnách, převodech a rušení obchodních společností i jiných korporací. Tato agenda zahrnuje přípravu společenských smluv a stanov, valné hromady, převody obchodních podílů či akcií a zajištění registračních povinností vůči veřejným rejstříkům. Ve spolupráci s notáři a znalci provedeme také jakýkoliv typ změny sídla.

Současně nabízíme vysoce kvalifikované poradenství v souvislosti úpravou vnitřních vztahů ve společnosti, zejména vnitřní předpisy, manažerské smlouvy, corporate governance, dohody mezi společníky a smlouvy o společném podniku (joint-venture). Máme rozsáhlé zkušenosti s akvizicemi obchodních společností, včetně souvisejících procesů - audity, due diligence, kontraktace, plnění transakčních podmínek.

Obchodním společnostem zajišťujeme průběžné právní poradenství ve všech aspektech každodenního fungování i advokátní služby při realizaci konkrétních záměrů; komunikaci se soudy, správními úřady, znalci, auditory a jinými odborníky.

Advokátní služby v oblasti obchodního práva

  • obchodněprávní, smluvní agendu (sepisování, rozbory a posuzování smluv)
  • zakládání a transformaci obchodních korporací
  • průběžné poradenství při právních otázkách každodenní praxe obchodních korporací
  • právní poradenství v oblasti fúzí a akvizic
  • řešení odpovědnosti, role a právní obrany statutárních orgánů

Práva a odpovědnost statutárních orgánů

Členové statutárního orgánu (jednatelé, členové představenstva) mají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. V praxi se však často stává, že statutární orgán tuto povinnost poruší a způsobí škodu společnosti a jejím společníkům.

V případě, že jednáním statutárního orgánu vznikla společnosti škoda, neváhejte se na nás obrátit, ať již jste jiný člen statutárního orgánu, člen dozorčího orgánu nebo dokonce společník.

S čím Vám můžeme pomoci:

  • s posouzením, zda došlo k porušení péče řádného hospodáře
  • s uplatněním nároku na náhradu škody
  • se zastupováním v případném soudním řízení
  • s vymáháním nároku v exekučním řízení

Obraťte se na nás, pomůžeme Vám s ochranou a prosazením Vašich práv.

JUDr. Luděk Lisse, PhD. LL.M. MPA.


Máte dotaz ohledně obchodního práva? 

Reference

Seznamte se s referencemi našich klientů.

Ing. Rudolf Loskot, LL.M. MBA

Jednatel / LOSL, s.r.o.

„S právními službami Advokátní kanceláře LISSE HRABEC jsem byl mnohokrát velice spokojen, neboť jsou jednoznačně nadstandardní a na vysoké odborné úrovni.“

Ing. Adolf Bradáč

Jednatel / Auri, energy & property s.r.o.

„Díky dlouholeté praxi a vysoké erudici právníků Advokátní kanceláře LISSE HRABEC máme zaručen ten nejkvalitnější právní servis.“

Dalibor Buček

Jednatel / NATUM s.r.o.

„Spolupráce je vynikající a jsem rád, že se na kolegy z advokátní kanceláře LISSE HRABEC mohu kdykoliv spolehnout.“

Gabriel Staněk, LL.M.

Jednatel / Equila, s.r.o.

„Oceňuji vysoce nadstandardní poskytování právních služeb Advokátní kanceláře LISSE HRABEC v oblasti korporátního práva.“

Newsletter - přihlaste se k odběru