Organizování valné hromady

Potřebujete-li poradit nebo máte-li zájem o zorganizování valné hromady, kontaktujte nás.

Jednou z dalších povinností společností je organizovat minimálně jednou ročně valnou hromadu. Tato povinnost je dána zákonem. Pomůžeme Vám zorganizovat také tzv. mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se svolává na základě požadavku společníků, akcionářů, popř. jednatelů.

Dále svoláváme valnou hromadu na žádost tzv. kvalifikovaného akcionáře, a to zejména v rámci zastupování minoritních akcionářů. Pomůžeme Vám tak v situacích, kdy na valné hromadě společnosti nebyly projednány záležitosti, které jsou předmětem Vašeho zájmu, ale představenstvo nezařadilo "Vaše" témata do programu valné hromady.  


S čím Vám můžeme pomoci?

  • zajišťujeme služby konání valné hromady
  • příprava a odeslání pozvánek akcionářům či společníkům
  • příprava právních podkladů
  • příprava plných mocí
  • zajištění prostor pro konání valné hromady společnosti
  • moderování vlastního průběhu valné hromady
  • zajištění notáře v případě, že je třeba
  • zápis z valné hromady
  • po konání valné hromady zajistíme zveřejnění a podání dokumentů na Obchodní rejstřík


Valné hromady organizujeme v Praze a Středočeském kraji.

Valnou hromadu jsme schopni zorganizovat do 48 hodin od okamžiku předložení potřebných podkladů. Cena se nedá určit bez sdělení bližších informací o náročnosti svolání valné hromady, stanoví se dohodou, při které Vám cenově vyjdeme maximálně vstříc.

Obraťte se na nás, pomůžeme Vám s ochranou a prosazením Vašich práv. Pokud máte jakýkoliv právní problém řešte jej rychle a neodkládejte jej na později, neboť tím můžete výrazně zhoršit Vaši právní pozici. Neváhejte se na Vás obrátit, pracujeme pečlivě a na Vaše požadavky reagujeme bez zbytečného odkladu. 

Napište nám