Právní zastupování

Zastupujeme klienty v soudních i rozhodčích řízeních a před správními orgány.

Advokáti kanceláře LISSE HRABEC mají mnoho zkušeností se zastupováním svých klientů v občanském soudním řízení před soudy, a v rozhodčí řízení před rozhodci. Naši advokáti se specializují na procesní právo a zastupování před soudem a před rozhodci a mají v tomto směru při poskytování právních služeb našim klientům bohaté zkušenosti.

V rámci zastupování poskytujeme souhrnné právní zastoupení a s klientem nejprve zanalyzujeme právní problém a poté stanovíme jeho možná řešení, která mu představíme z několika pozic. 

V soudním či rozhodčím řízení zastupujeme klienty jak z pozice žalobce, tak i z pozice žalovaných. Zastupujeme klienta podle jeho volby buď hned od zahájení soudného řízení včetně sepisu žaloby, nebo můžeme převzít zastupování klienta v již probíhajícím soudním sporu.

Zastupování v soudních a mimosoudních řízeních

  • zastupování před všemi soudy v občanských, obchodních, pracovních sporech a ve sporech z nekalé soutěže
  • zastupování v trestním řízení
  • zastupování před Ústavním soudem České republiky
  • zastupování před správními úřady, státními orgány a ve správním soudnictví
  • zastupování před rozhodčími soudy a působení ve funkci rozhodců
  • mediace a konciliace

Máme bohaté zkušenosti s jednáním před obchodním rejstříkem, katastrálním úřadem, živnostenským úřadem nebo stavebním úřadem. 

Zastupujeme klienty také v insolvenčním řízení a v rámci excindačních (vylučovacích) a incidenčních žalob, stejně jako v řízení exekučním.

Máte dotaz ohledně právního zastoupení?

Reference

Seznamte se s referencemi našich klientů.

Mgr. Ing. Rudolf Loskot, LL.M. MBA

Jednatel / LOSL, s.r.o.

„S právními službami Advokátní kanceláře LISSE HRABEC jsem byl mnohokrát velice spokojen, neboť jsou jednoznačně nadstandardní a na vysoké odborné úrovni.“

Jméno Příjmení

Manažer / Společnost

„Advokátní kancelář LISSE HRABEC nás zastupuje v oblastech, které vyžadují profesionální přístup v oblasti korporátního práva.“

Statutární město Teplice

Manažer / Společnost

„Porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet.“

Jméno Příjmení

Manažer / Společnost

„Porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet.“

Newsletter - přihlaste se kodběru