Zastupování v soudních sporech

Zastupujeme naše klienty v soudním řízení

Specializujeme se na procesní právo a zastupování před soudem a před rozhodci a máme v tomto směru při poskytování právních služeb našim klientům bohaté zkušenosti.

V rámci zastupování poskytujeme souhrnné právní zastoupení a s klientem nejprve zanalyzujeme právní problém a poté stanovíme jeho možná řešení, která klientovi představíme z několika pozic. Služby na nejvyšší možné úrovni poskytujeme i v řízení před rozhodcem nebo stálým rozhodčím soudem.

V soudním či rozhodčím řízení zastupujeme klienty jak z pozice žalobce, tak i z pozice žalovaných. Zastupujeme klienta podle jeho volby buď hned od zahájení soudního řízení včetně sepisu žaloby, nebo můžeme převzít zastupování klienta v již probíhajícím soudním sporu.


S čím Vám můžeme pomoci?

Zastupování v soudních i mimosoudních řízeních

  • zastupování před soudy v občanských a obchodních sporech
  • zastupování před Nejvyšším soudem České republiky
  • zastupování před Ústavním soudem České republiky
  • zastupování ve správním soudnictví, vč. podávání kasačních stížností a zastupování před Nejvyšším správním soudem
  • zastupování před rozhodčími soudy
  • zastupování v insolvenčním řízení v rámci excindačních (vylučovacích) a incidenčních žalob
  • zastupování v exekučním řízení.


Obraťte se na nás, pomůžeme Vám s ochranou a prosazením Vašich práv. Pokud máte jakýkoliv právní problém řešte jej rychle a neodkládejte jej na později, neboť tím můžete výrazně zhoršit Vaši právní pozici. Neváhejte se na Vás obrátit, pracujeme pečlivě a na Vaše požadavky reagujeme bez zbytečného odkladu. 

Reference

Seznamte se s referencemi našich klientů.

Mgr. Ing. Rudolf Loskot, LL.M. MBA

Jednatel / LOSL, s.r.o.

„S právními službami Advokátní kanceláře LISSE HRABEC jsem byl mnohokrát velice spokojen, neboť jsou jednoznačně nadstandardní a na vysoké odborné úrovni.“

Jméno Příjmení

Manažer / Společnost

„Advokátní kancelář LISSE HRABEC nás zastupuje v oblastech, které vyžadují profesionální přístup v oblasti korporátního práva.“

Statutární město Teplice

Manažer / Společnost

„Porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet.“

Jméno Příjmení

Manažer / Společnost

„Porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet.“

Napište nám