Reference

Poskytujeme služby firmám, municipalitám i jednotlivcům. Seznamte se s názory našich klientů.

Mgr. Ing. Rudolf Loskot, LL.M. MBA

Jednatel / LOSL, s.r.o.

„S právními službami Advokátní kanceláře LISSE HRABEC jsem byl velice spokojen, neboť jsou jednoznačně nadstandardní. Protože se v oblasti managementu a práva pohybuji již řadu let, je pro mě velice důležitá preciznost a kvalita výstupu, jakož i vstřícný a profesionální přístup, který Advokátní kancelář LISSE HRABEC nabízí nepochybně na té nejvyšší úrovni. Vedle nesporné právní erudice oceňuji i vyjednávací schopnosti advokátů Advokátní kanceláře LISSE HRABEC, které se již mnohokrát osvědčily při mnoha úspěšných obchodních transakcích naší společnosti.“

René Slapnička, MBL, Dr. h. c.

Předseda představenstva / Czech Finance, a.s.

„Advokátní kancelář LISSE HRABEC zastupuje naši společnost v oblastech, které si vyžadují profesionální přístup odborníků v oblasti korporátního práva. Profesionální přístup, erudice a odbornost a také vstřícnost je základem naší důvěry k této právní kanceláři při zastupování v soudních a rozhodčích řízeních, jakož i při zpracování a kontrole právních dokumentů. S ohledem na své dlouholeté manažerské zkušenosti mohu odpovědně říci, že minimálně v oblasti korporátního práva jde o jednu z nejlepších advokátních kanceláří v ČR.“

Ing. Adolf Bradáč

Jednatel společnosti / Auri, energy & property s.r.o.

„Advokátní kancelář LISSE HRABEC poskytuje naší společnosti komplexní právní služby v oblasti obchodního a občanského práva, zejména pak v oblasti korporátního poradenství. Advokátní kancelář LISSE HRABEC zastupuje naši společnost v soudních a mimosoudních sporech, vypracovává smlouvy a obchodní podmínky, zajišťuje valné hromady a poskytuje veškeré další právní poradenství. Díky dlouholeté praxi a vysoké erudici jejích právníků máme zaručen ten nejkvalitnější právní servis a kdykoliv se na jejich pomoc můžeme spolehnout.“

ReNem s.r.o. 

Jednatel/ Mgr. Bc. FRANTIŠEK NĚMEC

Advokátní kancelář LISSE HRABEC nabízí právní poradenství na vysoké úrovni a jeho součástí je i strategické plánování jednotlivých kroků směřujících k vyřešení sporu a nalezení toho nejlepšího možného řešení pro klienta. Jsou odborníky v oblasti korporátního práva, my osobně s nimi máme ale skvělou zkušenost i v oblasti práva občanského a procesního. Proto je mohu vřele doporučit.

Gabriel Staněk, LL.M.

Jednatel / Equila, s.r.o.

„Se službami Advokátní kanceláře LISSE HRABEC jsem jednoznačně spokojený. Většinu poradenství vyřídíme okamžitě po telefonu, mají širokou znalostní a reputační základnu, jsou proaktivní, rychlí a současně pečliví. Smlouvy a další dokumenty, které pro naši společnost připravují, jsou vždy výborně zpracované a vnáší do našeho obchodování jistotu. Vysoce nadstandardní je dále poskytování právních služeb Advokátní kanceláře LISSE HRABEC v oblasti řízení před soudem, včetně strategie vedení a řešení sporů v oblasti korporátního práva, jakož i oblasti náhrady škody a bezdůvodného obohacení.“

Dalibor Buček

Jednatel / NATUM s.r.o.

„S právními službami Advokátní kanceláře LISSE HRABEC jsme velice spokojeni, a to jak s jejich zastupováním v obchodních věcech či při akvizičních transakcích. Já a mí kolegové si velice ceníme jejich právních znalostí, jakož i profesionálního a seriózního jednání. Advokáti Advokátní kanceláře LISSE HRABEC mají značný odborný přehled, proto mohu jejich služby doporučit i dalším obchodním společnostem, které potřebují vynikající externí odborné právní zázemí.“

Bc. Jana Bočáňová, LL.A.

Prokurista / European Business School SE

„Naše spolupráce s advokátní kanceláří LISSE HRABEC trvá od roku 2013 a pokračuje i nadále zejména z důvodu jejího vstřícného, rychlého, věcného a účinného řešení našich právních požadavků. Advokátní kancelář LISSE HRABEC zajišťuje pro naši společnost široké spektrum právních služeb, včetně zpracování smluvního portfolia našich studentů a přípravy dokumentů potřebných pro řádnou správu naší vzdělávací instituce.“

Ing. Luděk Tesař

Ředitel / CITY FINANCE ING. LUDĚK TESAŘ

„Naše společnost spolupracuje s advokátní kanceláří LISSE HRABEC úspěšně od roku 2006 a to jak při děleném právním a ekonomickém poradenstvím obcím a krajům a dalším subjektům veřejného práva, tak při pořádání přednášek týkajících se novel zákonů souvisejících s municipalitami, nebo v rámci právního poradenství týkající se občanskoprávní a trestněprávní odpovědností starostů a dalších funkcionářů měst a obcí, převodu majetku, uzavírání smluv, tvorby vnitřních předpisů obcí, nařízení či vyhlášek. Spolupráce je mnohaletá a vynikající a jsem rád, že se na kolegy z advokátní kanceláře LISSE HRABEC mohu kdykoliv spolehnout.“

Statutární město Most

Poradenství v oblasti správy majetku

„Advokátní kancelář LISSE HRABEC zde ve spolupráci s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s. realizovala zakázku týkající se právního poradenství ve věci právní analýzy týkající se využití městského fotbalového stadionu a právních transakcí, které souvisely s minulou i aktuální správou tohoto sportovního zařízení. Cílem bylo postavit najisto právní postavení a možnosti města při budoucím plánování využití tohoto pro město důležitého sportovního areálu. Zástupci Advokátní kanceláře LISSE HRABEC obhajovali svoje právní stanovisko přímo na zasedání zastupitelstva.“

Město Lovosice

Poradenství v oblasti správy majetku

„Advokátní kanceláře LISSE HRABEC zde ve spolupráci se společností ING. LUDĚK TESAŘ CITY FINANCE realizovala zakázku týkající se právního poradenství ve věci komplexu smluv o převodu části majetku a správy a managementu sportovního zařízení městského sportovního zařízení na příspěvkovou organizaci spravovanou městem a právní poradenství ve věcech souvisejících se zajištěním strategického naplánování a legality celé operace této personální a majetkové transakce.“

Městský obvod Ostrava - Poruba

Poradenství v oblasti daňového práva

„Advokátní kanceláře LISSE HRABEC zde ve spolupráci se společností ING. LUDĚK TESAŘ CITY FINANCE realizovala zakázku týkající se právního poradenství ve věci rozpočtového určení daní a otázek souvisejících s členěním Statutárního města Ostrava a jeho městských částí a s tím související novelu Statutu Statutárního města Ostrava. Zástupce Advokátní kanceláře LISSE HRABEC obhajoval svoje právní stanovisko vždy přímo na zasedání rady města a dále rovněž na zasedání pracovní skupiny primátora Statutárního města Ostrava.“

Městský obvod Slezská Ostrava

Poradenství v oblasti daňového práva

„Advokátní kanceláře LISSE HRABEC zde ve spolupráci se společností ING. LUDĚK TESAŘ CITY FINANCE realizovala zakázku týkající se právního poradenství ve věci rozpočtového určení daní a otázek souvisejících s členěním Statutárního města Ostrava a jeho městských částí a s tím související novelu Statutu města Statutárního Ostrava. Zástupce Advokátní kanceláře LISSE HRABEC obhajoval svoje právní stanovisko na zasedání pracovní skupiny primátora Statutárního města Ostrava.“

Město Valašské Meziříčí

Poradenství v oblasti správy majetku

„Advokátní kanceláře LISSE HRABEC zde ve spolupráci se společností ING. LUDĚK TESAŘ CITY FINANCE realizovala zakázku týkající se právního poradenství ve věci soudního sporu mezi městem a velkou stavební společnosti o dokončení sportovního areálu a s tím souvisejících námitek týkajících se škody a bezdůvodného obohacení a dalších právních otázek, zejména právní závaznosti jednání statutárního orgánu akciové společnosti, nerespektující pravidlo čtyř očí.“

Statutární město Teplice

Poradenství v oblasti stavebního práva

„Advokátní kancelář LISSE HRABEC zde realizovala zakázku týkající se právního poradenství ve věci stavebního práva a řízení o demolici stavby, jakož i souvisejících právních otázek stran majetkového vypořádání města s vlastníkem dotčených nemovitostí a pozemků. V rámci právního poradenství byly nutnost aplikace řady právních norem a zpracování uceleného právního řešení, které přinese klientovi jistotu do budoucna.“

Napište nám