Trestní právo

Právní služby v oblasti trestního práva a zastupování před soudy.

V oblasti trestního práva poskytuje advokátní kancelář LISSE HRABEC svým klientům zejména obhajobu v trestních věcech, a jak v oblasti majetkových nebo hospodářských či dalších trestných činů. V případě zproštění nebo zastavení trestního stíhání zastupujeme klienty rovněž v řízení o náhradu škody vůči státu za škodu vzniklou trestním stíháním. 

Zastoupení v trestním řízení poskytujeme zejména v situacích vzniklých nebo souvisejících s podnikatelskou činností. Poskytujeme také zastoupení při uplatňování a vymáhání nároků klientů jakožto poškozených osob. 

Našimi klienty jsou fyzické i právnické osoby, kterou mohou být podle zákona o trestání právnických osob stíhány za trestné činy také. Trestní odpovědnost právnické osoby je zákonem koncipována velice přísně, neboť nemusí být založena výlučně jednáním statutárních zástupců obchodní korporace nebo jiné právnické osoby (jednatelů, představenstva), ale může ji založit i jednání jejích zaměstnanců.

V rámci prevence možných trestněprávních dopadů jednání obchodních korporací a jejich statutárních orgánů nebo zaměstnanců poskytujeme svým klientům neocenitelné právní služby spočívající v předběžném posuzování připravovaných smluv z pohledu dopadů trestního práva. Prevence se v tomto případě klientovi více než vyplatí.

V trestním řízení zastupujeme i osoby poškozené a jejich právem je vedle účasti v řízení také nárok na uplatnění náhrady škody, která jim byla trestným činem způsobena. Taková újma přitom může vzniknout mnoha způsoby, poškozením zdraví nebo věci nevyjímaje. Uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení je přitom leckdy jednodušší a levnější alternativou, než domáhat se nároku před civilními soudy.

  Advokátní služby v oblast  trestního práva

  • trestní odpovědnost fyzických osob
  • trestní odpovědnost právnických osob
  • criminal compliance (prevence před vznikem trestní odpovědnosti PO)
  • majetková a hospodářská trestná činnost
  • podvody
  • praní špinavých peněz
  • trestné činy v oblasti daní, odvodů a poplatků
  • trestné činy na poli zneužívání dotací

  Máte dotaz ohledně trestního práva?

  Reference

  Seznamte se s referencemi našich klientů.

  Ing. Luděk Tesař

  Ředitel / CITY FINANCE ING. LUDĚK TESAŘ

  „Spolupráce je vynikající a jsem rád, že se na kolegy z advokátní kanceláře LISSE HRABEC mohu kdykoliv spolehnout.“

  Ing. Adolf Bradáč

  Jednatel / Auri, energy & property s.r.o.

  „Díky dlouholeté praxi a vysoké erudici právníků Advokátní kanceláře LISSE HRABEC máme zaručen ten nejkvalitnější právní servis.“

  Newsletter - přihlaste se k odběru