Rozhodčí řízení

Naši právníci vykovávají funkci profesionálních rozhodců dle zákona č. 216/1994 Sb.


Jednejte s péčí řádného hospodáře a vymáhejte pohledávky rychle a efektivně

Zastupuje obchodní společnost a máte problémy s dlouhotrvajícími soudními spory? Nebo jste OSVČ a dlužníci Vám neplatí?

Učiňte tomu přítrž a pamatujte, že jako statutární orgány máte povinnost vymáhat pohledávky efektivně a včas, neboť pokud tak neučiníte a pohledávka Vaší společnosti se stane nevymahatelnou, způsobíte Vámi zastupované společnosti škodu, za jejíž splacení ručíte po novele ZOK celým svým majetkem.

Rozhodčí řízení je podobné soudnímu s tím rozdílem, že spor nerozhoduje soudce (tedy osoba stanovená státem), ale rozhodce (tj. osoba, na níž se sporné strany dohodly). Takové řízení je rychlejší efektivnější.

Výsledkem rozhodčího řízení je vydání rozhodčího nálezu a jeho účinky jsou stejné jako účinky soudního rozhodnutí. Na základě rozhodčího nálezu dáte následně návrh na nařízení exekuce proti povinnému.


Proč využít služeb našich profesionálních rozhodců

Pokud chcete řešit svoje spory efektivně v rozhodčím řízení, je třeba učinit součástí smlouvy, kterou uzavíráte se svým obchodním partnerem, zvláštní ujednání, které se nazývá rozhodčí doložka.

Pokud máte zájem o rozhodčí doložku, kontaktujte nás přes níže uvedený formulář a sjednejte si osobní schůzku, na které Vám vše podstatné rádi vysvětlíme.

Využijte proto služeb našich profesionálních rozhodců.


Těším se na setkání s Vámi.

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M.

Vedoucí týmu arbitráží 

Máte zájem o rozhodčí řízení?

Vyplňte potřebné údaje a získejte rozhodčí doložku přímo do mailu.

Reference

Seznamte se s referencemi našich klientů.

Mgr. Ing. Rudolf Loskot, LL.M. MBA

Jedantel / LOSL, s.r.o.

„S právními službami Advokátní kanceláře LISSE HRABEC jsem byl mnohokrát velice spokojen, neboť jsou jednoznačně nadstandardní a na vysoké odborné úrovni.“

René Slapnička, MBL, Dr. h. c.

Předseda představenstva / Czech Finance, a.s.

„Advokátní kancelář LISSE HRABEC nás zastupuje v oblastech, které vyžadují profesionální přístup v oblasti korporátního práva.“

Newsletter - přihlaste se k odběru