Rozhodčí řízení

Naši právníci vykovávají funkci profesionálních rozhodců dle zákona č. 216/1994 Sb.


Rozhodčí řízení je podobné soudnímu s tím rozdílem, že spor nerozhoduje soudce (tedy osoba stanovená státem), ale rozhodce (tj. osoba, na níž se sporné strany dohodly). Takové řízení je rychlejší, finančně méně nákladné a z těchto důvodů i efektivnější.

Výsledkem rozhodčího řízení je vydání rozhodčího nálezu, tedy rozhodnutí, které je podle zákona postaveno na úroveň rozsudku soudu (tj. rozhodnutí státního soudu). Na základě tohoto nálezu lze dát podnět k exekuci proti povinnému. Při jejím nařízení se pak postupuje stejně jako u obecného soudu.

Proč využít rozhodčí řízení

Dostali jste se do potíží, pro jejichž vyřešení je nutné povolat právo na svoji stranu? Obáváte se zdlouhavých soudních procesů? Pro případy civilních, zejména majetkových sporů nabízí český právní řád rychlejší a snadnější alternativní řešení - rozhodčí řízení. 

Rozhodčí řízení je neveřejné, neformální a především rychlé. Zatímco u obecných soudů může délka řízení dosáhnout i několika let, délka rozhodčího řízení se pohybuje zpravidla v rozmezí několika týdnů, v případě složitějších sporů pak maximálně v rozsahu několika měsíců.

Naši advokáti působí jako profesionální rozhodci ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, zejména v majetkových sporech. 

Rozhodčí doložka

Pokud chcete řešit svoje spory efektivně v rozhodčím řízení, je třeba učinit součástí smlouvy, kterou uzavíráte se svým obchodním partnerem, zvláštní ujednání, které se nazývá rozhodčí doložka. 

Pokud máte zájem o rozhodčí doložku, kontaktujte nás přes uvedený formulář.

Máte zájem o rozhodčí řízení?

Vyplňte potřebné údaje a získejte rozhodčí doložku přímo do mailu.

Reference

Seznamte se s referencemi našich klientů.

Mgr. Ing. Rudolf Loskot, LL.M. MBA

Jedantel / LOSL, s.r.o.

„S právními službami Advokátní kanceláře LISSE HRABEC jsem byl mnohokrát velice spokojen, neboť jsou jednoznačně nadstandardní a na vysoké odborné úrovni.“

René Slapnička, MBL, Dr. h. c.

Předseda představenstva / Czech Finance, a.s.

„Advokátní kancelář LISSE HRABEC nás zastupuje v oblastech, které vyžadují profesionální přístup v oblasti korporátního práva.“

Newsletter - přihlaste se k odběru