Insolvenční řízení

Zastupujeme věřitele ve všech fázích insolvenčního řízení.

Insolvenční řízení je dlouhý a složitý proces plný lhůt, jejichž nedodržení může mít pro věřitele i dlužníky fatální následky. Vysoce nadstandardní znalost a orientace v něm jsou klíčem k úspěchu. Díky dlouholetým zkušenostem zvládneme zhodnotit situaci a nabídnout nejvhodnější způsob řešení insolvence. 

Věřitele nejčastěji zastupujeme v celém průběhu insolvenčního řízení, včetně podání věřitelského insolvenčního návrhu či přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení. 

Právní služby v oblasti insolvenčního řízení

  • podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení věřitelem nebo dlužníkem po předchozím vyhodnocení jeho účelnosti nebo zákonné povinnosti
  • přihláška pohledávky do insolvenčního řízení
  • incidenční žaloby
  • zastupování klienta ve věřitelských orgánech
  • zastupování klienta ve sporech souvisejících s insolvenčním řízením (spory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty)
  • osobní bankrot (návrh na oddlužení) nepodnikající fyzické osoby

Napište nám