Odpovědnost statutárních orgánů

Poskytneme Vám profesionální právní služby při obraně Vašich zájmů jako členů statutárních orgánů

Členové statutárního orgánu (jednatelé, členové představenstva) mají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. V praxi se však často stává, že statutární orgán tuto povinnost poruší a způsobí škodu společnosti a nepřímo i jejím společníkům (reflexní škoda).

V případě, že jednáním statutárního orgánu vznikla společnosti škoda, neváhejte se na nás obrátit, ať již jste jiný člen statutárního orgánu, člen dozorčího orgánu nebo dokonce společník.

Zastupujeme i členy statutárních nebo dozorčích orgánů, proti kterým byla nedůvodně podána žaloba na náhradu škody.


S čím Vám můžeme pomoci:

  • s řádným výkonem Vaší funkce
  • s obchodním vedením společnosti podle zákona
  • zaručíme zákonnost Vámi realizovaných transakcí
  • s posouzením, zda došlo k porušení péče řádného hospodáře
  • s uplatněním nároku na náhradu škody
  • s obranou proti nároku na náhradu škody
  • se zastupováním v soudním řízení


Obraťte se na nás, pomůžeme Vám s ochranou a prosazením Vašich práv. Pokud máte jakýkoliv právní problém řešte jej rychle a neodkládejte jej na později, neboť tím můžete výrazně zhoršit Vaši právní pozici. Neváhejte se na Vás obrátit, pracujeme pečlivě a na Vaše požadavky reagujeme bez zbytečného odkladu. 

Reference

Seznamte se s referencemi našich klientů.

Gabriel Staněk, LL.M.

Jednatel / Equila, s.r.o.

„Se službami Advokátní kanceláře LISSE HRABEC jsem jednoznačně spokojený. Velkou část poradenství vyřídíme okamžitě po telefonu.“

Ing. Adolf Bradáč

Jednatel / Auri, energy & property s.r.o.

„Díky dlouholeté praxi a vysoké erudici právníků Advokátní kanceláře LISSE HRABEC máme zaručen ten nejkvalitnější právní servis.“

Ing. Rudolf Loskot, LL.M. MBA

Jednatel / LOSL, s.r.o.

„S právními službami Advokátní kanceláře LISSE HRABEC jsem byl mnohokrát velice spokojen, neboť jsou jednoznačně nadstandardní a na vysoké odborné úrovni.“

René Slapnička, MBL, Dr. h. c.

Předseda představenstva / Czech Finance, a.s.

„Advokátní kancelář LISSE HRABEC nás zastupuje v oblastech, které vyžadují profesionální přístup v oblasti korporátního práva.“

Napište nám