Partnerství

Spolupracujeme s prestižními organizacemi a asociacemi.

Česká advokátní komora

Česká advokátní komora (ČAK) je právnickou osobou zřízenou zákonem č. 85/1996 Sb. se sídlem v Praze. Je samosprávnou stavovskou organizací sdružující všechny advokáty v ČR.

ČAK vede seznam advokátů a seznam advokátních koncipientů, prostřednictvím svých orgánů vydává vnitřní stavovské předpisy, rozhoduje o kárné odpovědnosti advokátů a vykonává další činnosti, k níž je zmocněna zákonem a vnitřními předpisy.

World Jurist Association

"Svět, ve kterém vládne právo, ne síla." Toto motto se stalo primárním cílem World Jurist Association (WJA) již od jejího samotného založení v roce 1963.

WJA byla založena v reakci na mezinárodní výzvu k uspořádání celosvětového fóra, kde by soudci, právníci, profesoři práva a další profesionálové mohli spolupracovat a získávat podporu širší veřejnosti ke zřízení instituce, která by upravovala a regulovala správu mezinárodního práva. WJA je nevládní organizace se speciálním poradním statusem při Hospodářské a sociální rady OSN.

International Bar Association

International Bar Association (IBA) je mezinárodní asociace advokátů a sdružení právníků z různých zemí. Účelem IBA je podporovat výměnu informací mezi právními asociacemi po celém světě, podporovat nezávislost soudnictví a právo právníků vykonávat své povolání bez rušení, a podpora lidských práv pro právníky po celém světě prostřednictvím svého Institutu pro lidská práva.

Organizace působí prostřednictvím sekcí a výborů s cílem umožnit výměnu informací a názorů mezi svými členy.

Union Internationale des Avocats

Váš text začíná právě zde. Organizace byla založena v roce 1927 evropskými právníky za účelem vytvořit mezinárodní síť odborných profesních kontaktů.

Dnes je UIA otevřena právníkům celého světa, jejími členy je víc jak 200 asociací i organizací (sdružujících přes 2 000 000 právníků) a tisíce různých členů ve 110 zemích světa.

Oficiálními jazyky jsou Angličtina, Francouzština, Španělština, Němčina, Italština, Portugalština a Arabština.

Hospodářská komora ČR

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost.

Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Hospodářská komora ČR sdružuje téměř 14 000 členů (právnických i fyzických osob) organizovaných v 66 regionálních a 84 oborových asociací.

EPRAVO.CZ

EPRAVO.CZ je internetový právní portál, který měsíčně navštíví téměř 200 000 unikátních uživatelů.

Portál je zakladatel soutěže Právník roku pořádané ve spolupráci s Českou advokátní komorou a pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR, Unie státních zástupců, Soudcovské unie ČR, Notářské komory ČR, Exekutorské komory ČR a Unie podnikových právníků ČR.

Portál rovněž založil soutěž Právnická firma roku, která se stala prestižní soutěží špičkových advokátních kanceláří v ČR.

eLAW.CZ

Renomovaný právní internetový portál, který nabízí články a zpravodajství z oblasti občanského, obchodního, mezinárodního, trestního, IT, daňového i pracovního práva.

Na portále publikují příspěvky přední právní experti, advokáti a další odborníci.

Právní prostor

Právní prostor je portál, jehož cílovou skupinou jsou nejenom právní profesionálové a zástupci právnických profesí (advokáti, notáři, soudci, firemní právníci, daňoví poradci atd.), ale všichni, kteří potřebují právní informace, tj. podnikatelé, management firem, zástupci státní správy či nadšenci práva.

Obsah portálu tvoří články a komentáře odborníků a autorů k aktuálním tématům, výběr zajímavých judikátů, komentované změny v legislativě, aktuality z právního světa a přehled o pořádaných odborných akcích.

Pravidelným uživatelům je pravidelně zasílán elektronický časopis Právní prostor s těmi nejzajímavějšími texty a nejvýznamnějšími novinkami za aktuální období. 

Stálá konference českého práva

Konferenční projekt Stálé konference českého práva je koncipován jako velká série celostátních akcí právnického stavu, jejímž smyslem je vytvořit pravidelnou platformu pro pracovní a společenská setkávání právníků bez ohledu na hranice právnických profesí. Důležitým cílem je vytváření pozitivní atmosféry hrdosti na příslušnost k právnickému stavu. 

Ústav práva a právní vědy 

Členové advokátní kanceláře LISSE HRABEC působí jako lektoři na instituci Ústav práva a právní vědy®, o.p.s., někteří i jako garanti vybraných studijních programů. Ústav práva a právní vědy je vzdělávací instituce, která poskytuje kvalitní profesní vzdělávání v rámci programů MBA, DBA, LL.M., LL.D., MPA, BBA, LL.B. a MSc. Obsah výuky vychází z nejnovějších andragogických poznatků v oblasti vzdělávání dospělých a je plně přizpůsoben potřebám manažerských, právních a dalších profesí.

European Business School 

European Business School patří mezi největší profesně vzdělávací instituce v České republice. Škola poskytuje manažerské programy. MBA, DBA, LL.M., LL.D., MPA, BBA, LL.B. a MSc. Výuka se opírá o znalosti a zkušenosti renomovaných odborníků, kteří propojují teoretické poznatky s požadavky praxe a mohou tak studentům nabídnou unikátní know-how v široké škále oborů. Studium na European Business School vyhledávají manažeři, právní profese i zaměstnanci veřejného sektoru.

Soudní exekutor JUDr. Erik Smola 

Exekutorský úřad JUDr. Erika Smoly vykonává exekuce na celém území ČR. Maximálně využívá informační technologie a další moderní nástroje, díky kterým exekuce provádí rychle, efektivně a spolehlivě.

Napište nám