Korporátní právo

Pomůžeme Vám zajistit optimální fungování Vaší společnosti

Obchodněprávní agenda tvoří jeden z hlavních pilířů advokátní kanceláře LISSE HRABEC. Po přijetí novely zákona č. 90/2012 Sb. kterým byla přijat nový zákon o obchodních korporacích, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021, je pro obzvláště důležité, aby advokátní kancelář znala novou právní úpravu dokonale.

Při poskytování právních služeb klademe důraz na jejich komplexnost a zároveň úzkou spolupráci s klienty, což nám umožňuje v rámci právního řešení zohlednit Vaše specifické požadavky a potřeby.


Klasická korporátní agenda

Poskytneme Vám a Vaší společnosti kompletní servis při založení, změnách, převodech a rušení obchodní korporace. Naše právní poradenství zahrnuje přípravu společenských smluv a stanov, valných hromad, převodů obchodních podílů či akcií a zajištění registračních povinností vůči veřejným rejstříkům. Ve spolupráci s notáři a znalci provedeme také jakýkoliv typ změny sídla.


S čím Vám můžeme pomoci?

Nabízíme poradenství při každodenní správě obchodní korporace, SVJ či družstva.

Obchodním společnostem zajišťujeme průběžné právní poradenství ve všech aspektech každodenního fungování i advokátní služby při realizaci konkrétních záměrů; komunikaci se soudy, správními úřady, znalci, auditory a jinými odborníky.

Advokátní služby v oblasti korporátního práva

  • smluvní agendu (sepisování, rozbory a posuzování smluv)
  • zakládání a transformaci obchodních korporací
  • poradenství při právních otázkách každodenní praxe obchodních korporací
  • společnické/akcionářské žaloby
  • řešení odpovědnosti, role a právní obrany statutárních orgánů


Pokud máte jakýkoliv právní problém řešte jej rychle a neodkládejte jej na později, neboť tím můžete výrazně zhoršit Vaši právní pozici. Neváhejte se na Vás obrátit, pracujeme pečlivě a na Vaše požadavky reagujeme bez zbytečného odkladu. 

Reference

Seznamte se s referencemi našich klientů.

Ing. Rudolf Loskot, LL.M. MBA

Jednatel / LOSL, s.r.o.

„S právními službami Advokátní kanceláře LISSE HRABEC jsem byl mnohokrát velice spokojen, neboť jsou jednoznačně nadstandardní a na vysoké odborné úrovni.“

Ing. Adolf Bradáč

Jednatel / Auri, energy & property s.r.o.

„Díky dlouholeté praxi a vysoké erudici právníků Advokátní kanceláře LISSE HRABEC máme zaručen ten nejkvalitnější právní servis.“

Dalibor Buček

Jednatel / NATUM s.r.o.

„Spolupráce je vynikající a jsem rád, že se na kolegy z advokátní kanceláře LISSE HRABEC mohu kdykoliv spolehnout.“

Gabriel Staněk, LL.M.

Jednatel / Equila, s.r.o.

„Oceňuji vysoce nadstandardní poskytování právních služeb Advokátní kanceláře LISSE HRABEC v oblasti korporátního práva.“

Napište nám