Cíle likvidace

Připravíme ukončení podnikatelských aktivit a vypořádání majetkoprávních vztahů.

Cílem je ukončení podnikatelských aktivit společnosti, vypořádání všech majetkoprávních vztahů vůči věřitelům, dlužníkům, státní správě a zaměstnancům podle zákona a výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Jak likvidace společnosti ve spolupráci s námi probíhá?

Svěříte-li nám likvidaci své společnosti, budeme postupovat zhruba takto:

  1. Jako vlastníci společnosti se rozhodnete o jejím vstupu do likvidace. Toto rozhodnutí společně sepíšeme formou notářského zápisu.
  2. Jmenujeme likvidátora
  3. V roli likvidátora převezmeme společnost a postupně zlikvidujeme její aktiva, zajistíme prodej majetku, vymáhání nebo prodej pohledávek. Také ukončíme různé závazkové vztahy, propustíme zaměstnance, uhradíme závazky dodavatelů, úvěry a zajistíme specifické zákonem předepsané účetní a daňové povinnosti společnosti.
  4. Jakmile vypořádáme všechny závazky společnosti a jediným aktivem zůstanou peníze na bankovním účtu, vypracujeme závěrečnou zprávu o průběhu likvidace a spolu s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku ji předložíme vlastníkům společnosti ke schválení.
  5. Po schválení vám vyplatíme likvidační zůstatek a po několika dalších zákonem vyžadovaných úkonech podáme návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku k příslušnému soudu.
  6. Soud rozhodne o výmazu a celý proces je u konce. Společnost je oficiálně zlikvidována.

Všechny tyto kroky ve spolupráci s Vámi zajistíme a dohlédneme na to, aby likvidace společnosti proběhla tak, jak právní předpisy vyžadují.

Napište nám