Žaloby na náhradu škody

Poskytujeme právní služby v oblasti žalob proti České republice

Díky zkušenostem ze soudních sporů a znalosti judikatury poskytujeme komplexní právní služby ve všech oblastech náhrady škody, se specializací na náhradu škody způsobenou nezákonným rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem, vč. podávání žádosti o odškodnění Ministerstvu spravedlnosti České republiky a zastupování právnických i fyzických osob v soudním řízení o náhradu škody před soudem.

Škoda je vyjádřením ztráty na majetku, ať už je skutečná (o kterou se hodnota majetku snížila) nebo se jedná o ušlý zisk (o co se hodnota majetku v důsledku nezákonného rozhodnutí orgánu státu nebo jeho nesprávného úředního postupu nezvětšila).

S čím Vám můžeme pomoci?


Žaloby proti státu

Povinnost k náhradě škody má Česká republika jako ten, kdo škodu způsobil porušením zákona, resp. jako entita, která odpovídá za škodu způsobenou činností úřadů jako svých organizačních jednotek.


Žaloby proti členovi statutárního orgánu

Kromě náhrady škody Vám pomůžeme vymoci škodu po členech statutárních nebo dozorčích orgánů obchodních korporací, která byla způsobena v příčinné souvislosti s výkonem jejich funkce. Děláme však i opačný "gard", tj. pomůžeme Vám jako členovi orgánu společnosti nebo družstva bránit se žalobě na náhradu škody, která byla poti Vám podána.

Obraťte se na nás, pomůžeme Vám s ochranou a prosazením Vašich práv. Pokud máte jakýkoliv právní problém řešte jej rychle a neodkládejte jej na později, neboť tím můžete výrazně zhoršit Vaši právní pozici. Neváhejte se na Vás obrátit, pracujeme pečlivě a na Vaše požadavky reagujeme bez zbytečného odkladu. 

Napište nám