Práva společníků a akcionářů

Poskytujeme profesionální právní služby v oblasti práv společníků a akcionářů obchodních společností i členů družstev

Hájíme Vaše práva jako společníků a akcionářů

Nabízíme vysoce kvalifikované poradenství v souvislosti úpravou vnitřních vztahů ve společnosti, zejména vnitřní předpisy, manažerské smlouvy, corporate governance, dohody mezi společníky a smlouvy o společném podniku (joint-venture). Máme rozsáhlé zkušenosti s akvizicemi obchodních společností, včetně souvisejících procesů (audity, due diligence, kontraktace, plnění transakčních podmínek).


S čím Vám můžeme pomoci:

  • s optimální nastavením práv a povinností Vás jako společníků či akcionářů obchodních korporací
  • s optimální nastavením práv a povinností Vás jako členů družstev
  • s podáním tzv. "společnických" / akcionářských žalob proti členům statutárních nebo dozorčích orgánů
  • se zastupováním na valných hromadách
  • se zajištěním toho, abyste obdrželi zisk z hospodaření, který Vám podle zákona náleží,
  • s uzavřením dohod o výkonu hlasovacích práv,
  • s hájením Vašich práv jako tzv. kvalifikovaných společníků / akcionářů
  • s řešením procesú sell out / squezze out
  • se zastupováním v soudním řízení


Obraťte se na nás, pomůžeme Vám s ochranou a prosazením Vašich práv. Pokud máte jakýkoliv právní problém řešte jej rychle a neodkládejte jej na později, neboť tím můžete výrazně zhoršit Vaši právní pozici. Neváhejte se na Vás obrátit, pracujeme pečlivě a na Vaše požadavky reagujeme bez zbytečného odkladu. 

Napište nám