Semináře

Ve spolupráci s Ústavem práva a právní vědy pořádáme semináře na aktuální témata.

Advokátní kancelář LISSE HRABEC dlouhodobě spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., kterého je partner LISSE HRABEC JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA současně ředitelem. V rámci této spolupráce zveme srdečně naše klienty, ale i všechny z řad laické i odborné právní veřejnosti na semináře pořádané Ústavem práva a právní vědy.

Semináře na Ústavu práva a právní vědy jsou tematicky zaměřeny zejména na oblasti občanského a obchodního práva a na aktuální otázky z oblasti rodinného práva, nebo z oblasti nemovitostí či GDPR, přednášíme rovněž všechny novinky z oblasti pracovního práva. Výjimkou však nejsou ani semináře z oblasti managementu a souvisejících oblastí.

Na těchto seminářích je dostatečný prostor pro diskusi všech účastníků a z tohoto důvodu mají semináře na Ústavu práva a právní vědy svoji zvláštní a pro mnohé posluchače v mnohém v pozitivním slova smyslu nezaměnitelnou atmosféru.

Mezi osobnosti, kteří jsou pravidelnými garanty těchto seminářů patří odborník na pracovní právo JUDr. Ladislav Jouza, manažer a konzultant Ing. Pavel Marinič, MBA, advokát a rozhodce JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA, marketér a manažer Vít Baloušek a mnozí další.

V případě zájmu zorganizujeme seminář na požadované téma a zajistíme zázemí i odborně zdatné lektory. Podívejte se na naši aktuální nabídku seminářů a přihlaste se.