Ceník

Cenu právních a souvisejících služeb domlouváme s každým klientem individuálně.

Základní hodinová sazba

Platí pro standardní případy. K sazbě se připočítává DPH.

2500 Kč

Advokátní tarif

Odměna dle vyhlášky č. 177/1996 Sb.

dle vyhlášky

Paušální odměna

Odvíjí se od složitosti a celkové náročnosti případu.

min. 5000 Kč

Rozhodčí řízení

4 % z hodnoty předmětu sporu, min. 7000 Kč bez DPH.

min. 7000 Kč


Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje klientům právní služby zejména na základě hodinové sazby. V této odměně je již zahrnuta i související práce administrativního personálu advokátní kanceláře.

Kromě hodinových sazeb odměn lze mezi advokátní kanceláří a klientem sjednat též paušální odměnu za právní služby, které mají být poskytnuty v dané věci. Výše takovéto paušální odměny se pak odvíjí zejména od náročnosti, složitosti a hodnoty daného případu.

Odměnu advokátní kanceláře je možné stanovit rovněž na základě právního předpisu (mimosmluvní/tarifní) odměna, kterým je vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb - advokátní tarif. K odměně za právní služby stanovené některým z výše uvedených způsobů je vždy připočítána částka DPH dle aktuální sazby.

Speciální případ představuje odměna rozhodce na uskutečnění rozhodčího řízení, kde činí odměna 4 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně pak 7000 Kč bez DPH. 

Napište nám