Minoritní akcionáři

Poskytneme Vám profesionální právní služby při obraně Vašich zájmů jako minoritních akcionářů

Jednou z našich specialit je právní zastupování minoritních akcionářů. V praxi se často stává, že minoritní akcionáři čelí nezájmu ze strany majoritního akcionáře, který v rozporu s dosaženými hospodářskými výsledky společnosti nerozděluje zisk a takticky se tak snaží snížit hodnotu Vámi držených akcií (tzv. diskont na minoritu). Podobná situace nastává i u minoritních společníků s.r.o.

Pokud jste se ocitli v podobné situace a nemáte z Vaší účasti na společnosti "skoro nic", rádi Vám pomůžeme dostat se z pasivní obranné pozice do pozice rovnocenného partnera, popř. na Vaši žádost zajistíme odkup Vašeho minoritního podílu (či akcií) za spravedlivou tržní cenu.

Pokud máte jakýkoliv právní problém řešte jej rychle a neodkládejte jej na později, neboť tím můžete výrazně zhoršit Vaši právní pozici. Neváhejte se na Vás obrátit, pracujeme pečlivě a na Vaše požadavky reagujeme bez zbytečného odkladu.


S čím Vám můžeme pomoci?

 • zajistíme pro Vás spravedlivou výplatu zisku/dividendy
 • můžeme Vás zastupovat na valné hromadě
 • budeme Vás chránit v případě Vašeho vytěsnění majoritním akcionářem (squeeze out)
 • pomůžeme Vám realizovat vlastní odchod ze společnosti (sell out)
 • v případě Vašeho odchodu ze společnosti Vám zajistíme spravedlivé vypořádání Vašich majetkových nároků
 • pokud Vás poškozuje postup statutárního orgánu, zpracujeme pro Vás žalobu (reflexní škoda)
 • zajistíme pro Vás ocenění Vašeho znalcem
 • zajistíme pro Vás odkup Vašeho minoritního podílu za spravedlivou tržní cenu


Obraťte se na nás, pomůžeme Vám s ochranou a prosazením Vašich práv. Pokud máte jakýkoliv právní problém řešte jej rychle a neodkládejte jej na později, neboť tím můžete výrazně zhoršit Vaši právní pozici. Neváhejte se na Vás obrátit, pracujeme pečlivě a na Vaše požadavky reagujeme bez zbytečného odkladu. 

  Reference

  Seznamte se s referencemi našich klientů.

  Mgr. Ing. Rudolf Loskot, LL.M. MBA

  Jednatel / LOSL, s.r.o.

  „S právními službami Advokátní kanceláře LISSE HRABEC jsem byl mnohokrát velice spokojen, neboť jsou jednoznačně nadstandardní a na vysoké odborné úrovni.“

  Dalibor Buček

  Jednatel / NATUM s.r.o.

  „Spolupráce je dlouhodobá a vynikající. Jsem rád, že se na kolegy z Advokátní kanceláře LISSE HRABEC mohu kdykoliv spolehnout.“

  Napište nám