Aktuality

Události a novinky ze života naší advokátní kanceláře.

Otázka tzv. bagatelních sporů není v rozhodovací praxi Ústavního soudu nikterak nová (k tomu z obsáhlé judikatury viz např. usnesení ze dne 29. 4. 2002 sp. zn. IV. ÚS 695/01, usnesení ze dne 30. 8. 2001 sp. zn. IV. ÚS 248/01, usnesení ze dne 25. 8. 2004 sp. zn. III. ÚS 405/04, vše dostupné na stránkách pro vyhledávání judikatury Ústavního...

Newsletter - přihlaste se k odběru