Smluvní právo
Připravíme jakoukoliv smlouvu dle potřeb klienta.

Naši právníci jsou připraveni zhotovit jakýkoliv návrh smlouvy. Pokud máte zájem o zpracování hlubší a detailnější smluvní úpravy Vašeho smluvního vztahu, nebo o revizi již uzavřené smlouvy, kontaktuje nás, rádi Vám poradíme.

Advokátní služby v oblasti práva smluvního

 • smluvní vztahy z podnikatelské činnosti
 • zajištění závazků
 • právní vztahy k nemovitostem
 • pracovně právní vztahy a pracovní vztahy v rámci vedení obchodních korporací
 • vymáhání a správa pohledávek z obchodních vztahů
 • spotřebitelské smlouvy a z nich vyplývající závazky

Typy smluv, které řešíme a připravujeme

 • kupní smlouvy
 • smlouvy o dílo
 • smlouvy o úvěru
 • zástavní smlouvy
 • nájemní a podnájemní smlouvy
 • smlouvy o postoupení pohledávek
 • smlouvy o obchodním zastoupení
 • leasingové smlouvy

Vzory smluv

V podsekci Vzory smluv naleznete široký výběr smluv ke stažení. Připravili jsme pro vás dokumenty, které účinně chrání vaše podnikatelské zájmy proti špatnému chování dlužníků. Doporučujeme, abyste si prostudovali hlavně výhody rozhodčích doložek, jež považujeme za jedny z nejúčinnějších.

Všechny smlouvy jsou zpracovány v návaznosti na rekodifikaci českého soukromého práva, ke které došlo s účinností od 1. 1. 2014 přijetím nového občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Vzory smluv jsou s ohledem na cenu za jejich poskytnutí zpracovány pochopitelně v "minimalistické" podobě a lze je využít tam, kde se jedná o jednoduchý právní vztah, bez nutnosti hlubší a detailnější smluvní úpravy.

Reference

Seznamte se s referencemi našich klientů.

Ing. Rudolf Loskot, LL.M. MBA

Jednatel / LOSL, s.r.o.

„S právními službami Advokátní kanceláře LISSE HRABEC jsem byl mnohokrát velice spokojen, neboť jsou jednoznačně nadstandardní a na vysoké odborné úrovni.“

René Slapnička, MBL, Dr. h. c.

Předseda představenstva / Czech Finance, a.s.

„Advokátní kancelář LISSE HRABEC nás zastupuje v oblastech, které vyžadují profesionální přístup v oblasti korporátního práva.“

Newsletter - přihlaste se k odběru