Nenápadný a limitovaný návrat smluvní pokuty do nájemních vztahů

01.10.2020

Autor: Mgr. Jan Hrabec

Předmětem tohoto příspěvku bude dílčí novelizace právní úpravy nájmu bytu a domu, provedená zákonem č. 163/2020 Sb. s účinností od 1. 7. 2020, jež odstraňuje, byť nesměle, stávající striktní zákaz smluvních pokut v těchto smlouvách. V té souvislosti článek rovněž provádí stručné shrnutí rychle se měnící právní úpravy smluvních sankcích v těchto specifických právních vztazích.

více se na epravo.cz