Statutární orgán akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury

30.06.2022

Autor: Mgr. Jan Hrabec 


Nejvyšší soud České republiky dovodil v usnesení ze dne 2. 2. 2022, sp. zn. 27 Cdo 1986/2021, oprávnění osoby, která je/byla jediným akcionářem při výkonu působnosti valné hromady v souladu se stanovami jmenována statutárním ředitelem a členem správní rady, jednat v souladu s § 21 odst. 1 písm. a) o. s. ř. v občanském soudním řízení za akciovou společnost.

Z rozhodnutí vyplývá, že ujednání stanov akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury, podle nichž je statutárním orgánem společnosti statutární ředitel, pozbyla dne 1. 1. 2021 podle článku II bodu 1. zákona č. 33/2020 Sb. závaznosti.

V souladu s § 456 odst. 1 z. o. k. je s účinností od 1. 1. 2021 statutárním orgánem společnosti správní rada, která je podle posuzovaných stanov jednočlenná.

Na základě výše uvedeného pak Nejvyšší soud uzavřel, že osoba, která byla dne 4. 3. 2020 jediným akcionářem při výkonu působnosti valné hromady v souladu se stanovami jmenována statutárním ředitelem a členem správní rady, proto byla v souladu s § 21 odst. 1 písm. a) o. s. ř. od tohoto dne oprávněna za společnost jednat v občanském soudním řízení, a to do 31. 12. 2020 jako statutární ředitel a od 1. 1. 2021 jako jediný člen správní rady.