Převzetí společností

Řešíme veškeré aspekty problémových společností a výrazně tím šetříme čas i peníze klientů.

 • Je Vaše společnost neaktivní a Vy nemáte chuť ani čas absolvovat úřední martyrium s její likvidací?
 • Hrozí Vaší obchodní společnosti předlužení?
 • Byl na Vaši společnost podán insolvenční návrh, nebo prohlášen konkurs?
 • Je na Vás vyvíjen psychický či dokonce fyzický nátlak ze strany vymahačských firem?
 • Čelíte jako jednatel společnosti šikanózním trestním oznámením?
 • Účtuje Vám Váš daňový poradce horentní sumy za poradenství?
 • Hradíte dluhy společnosti z vlastních peněz a už Vás to existenčně ohrožuje?

Pokud jste si na výše položené otázky alespoň dvakrát odpověděli kladně, najdete řešení Vašich problémů právě u naší advokátní kanceláře LISSE HRABEC.

Služby převzetí společností

Nabízíme kompetentní a bezchybné pokračování vedení společnosti v souladu s platnou obchodní, účetní a daňovou legislativou.

V rámci našich služeb zajistíme:

 • převzetí Vašeho obchodního podílu v problémové společnosti
 • odvolání současného jednatele a jmenování jednatele-profesionála (osoby se znalostí problematiky likvidace/insolvence
 • do funkce jmenujeme zkušeného advokáta naší advokátní kanceláře
 • změnu sídla a názvu firmy z dovětkem "v likvidaci"
 • protokolární převzetí stávajícího účetnictví, případně jeho rekonstrukci
 • protokolární převzetí majetku (je-li k dispozici)
 • poradenství při rozjezdu Vašeho dalšího podnikání

Převezmeme i společnosti, na které již byl podán insolvenční návrh, či prohlášen konkurs.

Tím však naše práce neskončí. Naši specialisté povedou Vaši firmu dál, budou komunikovat se zaměstnanci, věřiteli, insolvenčními správci, správními úřady, justicí i policií.
Současně provedou společnost likvidací, případně insolvenčním řízením, až k jejímu definitivnímu výmazu z Obchodního rejstříku.

Cena služby

Cena za převod Vaší společnosti závisí na rozsahu agendy, kterou je třeba převzít. Je zřejmé, že jiná cena bude účtována za převzetí aktivní firmy, která má zaměstnance a majetek, nebo kde jsou vedeny soudní spory, a firmy, která je již neaktivní a nemá jiné závazky než z běžného obchodního styku.

Přesnou kalkulaci ceny Vám proto sdělíme až poté, co se alespoň rámcově seznámíme s účetním i faktickým stavem Vaší firmy.

Obecně lze však říci, že cena za kompletní převzetí společnosti typu s.r.o. se pohybuje v řádu od několika desítek tisíc Kč + náklady převodu, správní poplatky a DPH.

Je-li Vaše společnost neaktivní, minimálně 5 let nevyvíjela žádnou činnost a nemá žádné dluhy, daňové nedoplatky ani jiné soukromoprávní závazky vůči třetím osobám, převezmeme ji pouze za přímé výdaje spojené s převzetím (notářský zápis, soudní poplatek za zápis změn v OR, a pod.).

Tato zvýhodněná nabídka neplatí pro společnosti, jejichž statutárními orgány nebo společníky byly v minulosti občané jiných států než České republiky.

Potřebujete poradit, vysvětlit či pomoci se situací ve Vaší firmě? Pak nás neváhejte kontaktovat.

Napište nám