Správní právo

Poskytujeme advokátní služby v oblasti správního práva.

Správní právo představuje jedno z nejobsáhlejších právních odvětví. Naši advokáti se v této složité oblasti neustále vzdělávají. Jsme si vědomi, že ovládat správní právo znamená získávat neustále nové zkušenosti a orientovat se ve spletitém labyrintu správních orgánů a ve vztazích orgány veřejné správy a jejich rozhodnutími. 

Zajistíme ochranu Vašich práv, včetně možnosti podání žalob proti rozhodnutí orgánů státní správy i samosprávy.

Advokátní služby v oblasti správního práva

  • zastupování ve správních řízeních v jejich celé škále
  • zastupování v řízeních v rámci správního soudnictví: řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, žaloby ve věcech samosprávy, ochrana proti nečinnosti správního orgánu, řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, řízení ve věcech volebních a ve věcech místního referenda, řízení ve věcech politických stran a politických hnutí
  • žaloby proti rozhodnutím orgánů veřejné správy

Mgr. Barbora Vrajíková


Máte dotaz ohledně správního práva? 

Reference

Seznamte se s referencemi našich klientů.

Statutární město Most

Poradenství v oblasti správy majetku

„Advokátní kancelář LISSE HRABEC realizovala zakázku týkající se právního poradenství v oblasti využití městského majetku.“

Město Lovosice

Poradenství v oblasti správy majetku

„Advokátní kancelář LISSE HRABEC poskytovala právní poradenství související s převodem a využitím strategického majetku.“

Newsletter - přihlaste se k odběru